Jak zmienić taryfę w PGE?

Jesteś klientem PGE i chcesz zmienić taryfę energetyczną? Procedura nie jest trudna oraz nic nie kosztuje. Trzeba jednak pamiętać, że taryfę można zmienić raz na dwanaście miesięcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany taryfy?

Do biura obsługi klienta PGE należy udać się z następującymi dokumentami:

  • Dokument potwierdzający tożsamość, czyli np. dowód osobisty.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, czyli np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny.
  • Wniosek o zmianę taryfy PGE.

Jak wygląda zmiana taryfy energetycznej?

Każdy odbiorca energii elektrycznej może zmienić taryfę, ale nie może to odbywać się częściej niż raz na dwanaście miesięcy. Warto wiedzieć, że taka zmiana oznacza wymianę urządzenia rozliczeniowo-pomiarowego, czyli licznika. Nie obejdzie się zatem bez wizyty w naszym domu montera. Ponadto trzeba przejść tzw. proces kwalifikacji, a polega ona na uwzględnieniu: ilości energii pobieranej przez odbiorcę, ilości wybranych stref, moc umowną, poziom napięcia zasilania instalacji.

Czy zmiana taryfy energetycznej jest opłacalna?

Dla gospodarstw domowych zarówno sama zmiana taryfy, jak i wymiana licznika energii elektrycznej jest bezpłatna. Zanim jednak na to się zdecydujemy powinniśmy obliczyć czy warto to zrobić. Generalnie zmiana jest korzystna dla odbiorców, którzy co najmniej 40% swojego zużycia są w stanie „przerzucić” na tzw. poza szczyt. Ma on miejsce w godzinach 22.00-6.00 oraz 13.00-15.00. Do tego zalicza się także weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply